Razvojni projekt IMD – Inteligentno mostno dvigalo

Podjetje INSEM ATMOS žerjavi in dvižna tehnika d.o.o. je s konzorcijskim partnerjem MIEL d.o.o. vključeno v razvojni projekt IMD – Inteligentno mostno dvigalo

Razvojni projekt IMD bo povečal stopnjo avtomatizacije in nivoja pri izdelavi inteligentnih mostnih dvigal ter dvig nivoja digitalizacije z avtomatizacijo proizvodnih procesov z vgradnjo inteligentnih dvigal.

Potreba po inteligentnih dvigalih se s prihajajočo digitalizacijo pojavlja kot potreba in tudi nuja v avtomatiziranih proizvodnih procesih.

S projektom »Inteligentno mostno dvigalo« bomo razvili visoko tehnološke izdelke z vključitvijo tehnologije za avtomatizacijo industrijskih procesov. Posodobili bomo tehnološko-proizvodni način dela pri izdelavi Inteligentnih dvigal. Da lahko izvedemo avtomatizacijo proizvodnega procesa z inteligentnim dvigalom, mora biti celotna izdelava izdelka v najvišji tehnološki stopnji. Inteligentno mostno dvigalo je izdelek, ki je izveden z bistveno višjo dodano vrednostjo, kakor običajna mostna dvigala.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

logotip insem atmos beli

© 2020 | Insem-Atmos d.o.o. – All rights reserved

logotipi

The investment for the creation of the website is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund. Co-financing was obtained through a digital marketing voucher.