Razvojni projekt IMD – Inteligentno mostno dvigalo

Podjetje INSEM ATMOS žerjavi in dvižna tehnika d.o.o. je s konzorcijskim partnerjem MIEL d.o.o. vključeno v razvojni projekt IMD – Inteligentno mostno dvigalo

Razvojni projekt IMD bo povečal stopnjo avtomatizacije in nivoja pri izdelavi inteligentnih mostnih dvigal ter dvig nivoja digitalizacije z avtomatizacijo proizvodnih procesov z vgradnjo inteligentnih dvigal.

Potreba po inteligentnih dvigalih se s prihajajočo digitalizacijo pojavlja kot potreba in tudi nuja v avtomatiziranih proizvodnih procesih.

S projektom »Inteligentno mostno dvigalo« bomo razvili visoko tehnološke izdelke z vključitvijo tehnologije za avtomatizacijo industrijskih procesov. Posodobili bomo tehnološko-proizvodni način dela pri izdelavi Inteligentnih dvigal. Da lahko izvedemo avtomatizacijo proizvodnega procesa z inteligentnim dvigalom, mora biti celotna izdelava izdelka v najvišji tehnološki stopnji. Inteligentno mostno dvigalo je izdelek, ki je izveden z bistveno višjo dodano vrednostjo, kakor običajna mostna dvigala.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kontakt

Insem – Atmos
Krane und Hebetechnik d.o.o.

Lassen Sie uns verbinden

logotip insem atmos beli

© 2020 | Insem-Atmos d.o.o. – Alle Rechte vorbehalten

logotipi

Die Investition für die Erstellung der Website wird von der Republik Slowenien und der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Die Kofinanzierung erfolgte über einen digitalen Marketinggutschein.