Zgodovina podjetja

Zgodovina družbe Insem Atmos

Korenine podetja Insem-Atmos segajo v družbo Atmos Hoče, ki je bila ustanovljena v 60-ih letih prejšnjega stoletja in je bila s preko 400 zaposlenimi največja »Fabrika« v Hočah. Glavna dejavnost je bila proizvodnja gradbenih žerjavov, mostnih žerjavov ter bitumenske tehnike, podjetje je imelo lastno livarno ter čistilno napravo. Podjetje je leta 1990 ob razpadu nekdanje države prenehalo poslovati. Zaposlovala je mnoge strokovnjake iz strojniške in elektro stroke.  Nekateri izmed njih so se kasneje zaposlili v našem podjetju Insem-Atmos.

Družbo Insem-Atmos sta februarja 1990 ustanovila Stjepan Komatović in Bojan Pušnik prej zaposlena v družbi Atmos, ki je istega leta prenehala delovati.

Vse od ustanovitve leta 1990 je naše podjetje kontinuirano rastlo in postalo največji proizvajalec standardnih mostnih žerjavov.

pisarna v garazi

Družba je v prvih mesecih delovala v otroški sobi

Družba je v prvih mesecih delovala v otroški sobi

Družba je v prvih mesecih delovala v otroški sobi v privatni hiši Stjepana Komatovića.

V družbi je bilo sprva 5  zaposlenih. Nadaljevalo se je z delom iz družbe Atmos, seveda, v manjšem obsegu (servisi žerjavov in prodaja rezervnih delov).

Po dveh mesecih se je dejavnost preselila v garažo na istem naslovu, ki se je ustrezno preuredila v pisarniške prostore. Že istega leta se je pričela uporaba računalniškega sistema za računovodske namene.

V letu 1991 smo, od stečajnega upravitelja prejšnje družbe, kupili del zemljišča in pisarn  stare družbe. Tam smo v naslednjem letu zgradili poslovno proizvodne prostore v velikosti ca 400 m2. Proizvodnji prostori so se opremili z mostnim žerjavom 5t.

Število zaposlenih se je v letu 1993 povečevalo na 10. Pričeli smo izdelovati nove žerjave in dvižno opremo, po naročilih posameznih kupcev. Izdelovali smo tudi izdelke iz bitumenske tehnike, avto industrije,  obnavljali gradbene žerjave in vršili različne zahtevne usluge.  Število naročnikov se je povečevalo iz leta v leto. V tem času smo bili nagrajeni, s strani gospodarske zbornice Podravja, kot Podravska gazela.

Leta 2004 smo na zemljišču poleg obstoječega objekta zgradili  novo proizvodnjo halo in pisarniške prostore v velikosti ca 1000 m2.

Leta 2005 se je v njej pričela vršiti proizvodnja, še isto leto smo jo opremili z novim mostnim žerjavom nosilnosti 10t.

gradnja prve hale

Do danes smo izdelali preko 2700 različnih žerjavov. Naše izdelke prodajamo in montiramo v Sloveniji, Hrvaški, na Poljskem, v Nemčiji, Avstriji ter nekaj malega v Afriki in Rusiji. V podjetju zaposlujemo 40 ljudi.

Naši izdelki so montirani in obratujejo v najzahtevnejših pogojih kot so jeklarne, nuklearne elektrarne, predelava odpadnih materialov, hidro centrale, avtomatizirana skladišča, ipd.

Že več kot 10 let smo uradni zastopnik opreme podjetja Street Cranes, ki naše žerjave povzdigne nad konkurenco.

Od leta 2007 prodajamo in vgrajujemo verižna dvigala podjetja RWM iz Italije, ki so se na našem tržišču hitro uveljavila, saj so izredno robustna in enostavna za vzdrževanje.

Že več kot 20 let za napajanje naše opreme skrbijo izdelki podjetja ByCarpel, najzanesljivejši drsni vodi in kabelske vleke na našem tržišču.

Iz majhen pisarne v domači hiši je naše podjetje v 30ih letih zraslo v vodilnega proizvajalca dvižne tehnike v Sloveniji in okoliških deželah.

ekipa