Digitalna transformacija družbe Insem Atmos

Operacija »Digitalna transformacija družbe Insem Atmos« je sofinancirana preko javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D – C19)« in sicer v okviru naslednjih ukrepov:

  1. Digitalizacija odnosa med kupcem, izdelkom in podjetjem, za kar bo uvedena digitalna rešitev digitalni dvojček;
  2. Uvedba digitalne rešitve spremljanja in nadzora proizvodnje;
  3. Uvedba digitalnega orodja za 3D strojniško konstruiranje in načrtovanja tehnične dokumentacije;
  4. Izvedba delavnic in usposabljanj za pridobitev konkretnih znanj in kompetenc ter
  5. Izboljšanje kibernetske varnosti podjetja.

Cilj digitalne transformacije, ki jo podjetje uvaja, je izboljšanje izkušnje kupca, sistematično upravljanje podatkovne baze, vpeljava digitalnega poslovnega modela, digitalnih storitev, razvoj digitalnih kadrov, delovnih mest in digitalne kulture, vzpostavitev kibernetske varnosti podjetja in približevanje Industriji 4.0.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, ohranitev zaposlenih ter s tem odpravljanje posledic pandemije Covid-19 na podjetja. Z razpisom se stremi k izboljšanju digitalnega načina poslovanja podjetij, s čimer bo zmanjšana ranljivost ter manjša odvisnost od razmer na trgu.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

logotipi